Okna Zielona GóraOkna Zielona GóraOkna Zielona Góra

Gwarancja

Ogólne postanowienia gwarancyjne:

1. Inter Okno udziela pisemnej gwarancji na okna PCV na okres 5 lat.

2. Gwarancja liczy się od dnia dokonania odbioru produktu od Inter Okno.

3. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i zasadami sztuki budowlanej.

4. Po zamontowaniu okien należy zerwać folie ochronną oraz usunąć wszelkiego rodzaju zabrudzenia jak zaprawę murarską, gładź gipsową, farbę, itp.

5. Wszystkie wady objęte gwarancją zostaną usunięte w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia, przy czym czas usunięcia bardziej skomplikowanych usterek może się wydłużyć.

6. Reklamacje należy złożyć na piśmie w punkcie sprzedaży wraz z dowodem zakupu.

7. Aby okna funkcjonowały bez zastrzeżeń zaleca się raz w roku przeprowadzenie następujących czynności:

a. należy sprawdzać czy elementy okuć które znajdują się w miejscach odpowiadających za bezpieczeństwo są mocno zamocowane,

b. do czyszczenia i pielęgnacji należy stosować środki, które w żaden sposób nie wpływają na powłokę antykorozyjną okuć.